از دیانا پشتیبانی کنید

ارسال چک به

Diana Jiang for Irvine City Council 2020
6789 Quail Hill Pkwy Suite 129
Irvine, CA 92603

530 دلار حداکثر اهدا برای هر نفر ، 1060 دلار برای هر زوج

00payment-removebg-preview.png
00applepay_edited.png

Donate with Paypal, credit card, or Apple Pay.