از دیانا پشتیبانی کنید

ارسال چک به

Diana Jiang for Irvine City Council 2020
6789 Quail Hill Pkwy Suite 129
Irvine, CA 92603

530 دلار حداکثر اهدا برای هر نفر ، 1060 دلار برای هر زوج

Donate with Paypal, credit card, or Apple Pay.

2020 Irvine City Council Elections - Paid for by Diana Jiang for Irvine City Council 2020. ID #1430218