Hỗ trợ Diana

Gửi séc đến

Diana Jiang for Irvine City Council 2020
6789 Quail Hill Pkwy Suite 129
Irvine, CA 92603

Khoản đóng góp tối đa $ 530 cho mỗi người, $ 1060 cho mỗi cặp vợ chồng

Donate with Paypal, credit card, or Apple Pay.

2020 Irvine City Council Elections - Paid for by Diana Jiang for Irvine City Council 2020. ID #1430218