Hỗ trợ Diana

Gửi séc đến

Diana Jiang for Irvine City Council 2020
6789 Quail Hill Pkwy Suite 129
Irvine, CA 92603

Khoản đóng góp tối đa $ 530 cho mỗi người, $ 1060 cho mỗi cặp vợ chồng

00payment-removebg-preview.png
00applepay_edited.png

Donate with Paypal, credit card, or Apple Pay.