Diana Jiang

Xin được giới thiệu đến  quý vị. Tên tôi là  Diana Jiang. Hiên nay tôi  đang chuẩn bị để  xin được đại diện tiếng nói  của quý vị và tất  cả cư dân sinh sống tại  thành phố Irvine vào chức  vụ Nghị  Viên  Thành Phố.

Thành phố Irvine là nơi cư  ngụ và sinh sống  của gia đình chúng tôi hơn 25 năm qua. Con  chúng tôi cũng đã lớn lên và đang theo học  trong trường học Công Lập  thuộc  thành phố  Irvine. 

Tôi rất tự hào và hãnh diện vì gia đình chúng  tôi là cư dân đang được sinh sống trong một  thành phố rất khang trang,  sạch sẽ và đặc biệt  là một thành phố rất an toàn, con cái được đi  học trong những môi trường thật tốt. Vì những lý do đó tôi muốn đóng góp lai một phần nào cho nơi mà gia đình tôi  cũng như quý vị đang  được hưởng những điều tốt  đó. Trong quá  khứ tôi đã tham gia vào  chương trình giúp các trẻ em, thanh thiếu niên và tất cả  những gia  đình nào cần đến sự trợ giúp và cố vấn trong  những sinh hoạt hằng ngày  tại thành phố  Irvine. Tôi cũng là một thành  viên của hội Khoa Hoc Xã Hội tại Đại Học UCI 

DianaJiangIrvine_Vietnamese.jpg

Nếu được sự tín nhiệm của  quý vị và được trở thành một  nghị viên thành phố Irvine, tôi  sẽ:

1.Tiếp tục và đề nghị duy trì  những khoản tiền tài trợ cho  học khu.

2. Xin những khoản tiền tài  trợ cho trương trình An Toàn  Công Cộng, huấn luyện và  nói  chuyện với công chúng để  tìm hiểu sự quan tâm và lo  lắng của người dân tại thành  phố. 

3.Giải quyết những vấn đề  khó khăn và giúp đỡ những  người Cựu Chiến Binh và  những  người tàn tật 

4.Tạo điều kiện để cư dân có khả năng và làm chủ nhưng  doanh nghiệp

"Tôi dự định tặng 100% lương Hội đồng của mình cho giáo dục Irvine và các chương trình cao cấp." 


Tôi sẽ đề nghị một số thay đổi trong luật lệ của thành phố,  tạo điều kiện dễ dàng cho tất  cả các cư dân có thể tham dự những buổi họp của thành  phố qua điện thoại di động  hay  hệ thống hội thảo qua truyền hình. Đồng thời tôi cũng sẽ  đề nghị cải tiến hệ thống  thông  tin các chương trình xây cất  trong thành phố và chia sẻ  những tin tức liên quan đến  thuế  của người dân qua hệ  thống phần mềm (software). 

Nếu quý vị nghĩ rằng tất cả  những vấn đề của người dân  tại thành phố cần được giải  quyết mau lẹ qua những  người đại diện cho quý vị, xin quý vị tin tưởng và bầu cho  tôi  vào chức vụ nghị viên thành  phố  Ivine.

 Xin cảm ơn quý vị.